Η Μαρίνα Καραστεργίου για την καταδίκη των αγωνιστών στη Χαλκιδική

Η Μαρίνα Καραστέργιου από τους πρόσφατα καταδικασμένους από το κίνημα των Σκουριών στην Εστία Ανομίας με τον Παπαδομανωλάκη Παναγιώτη. (11/12/2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *