“Το υπουργείο Πολιτισμού προειδοποιεί” με τον Τζώννυ Βαβούρα

“Το υπουργείο Πολιτισμού προειδοποιεί” με τους Μιχάλη Πρέκα, τον Ηλία Μιχαλίτση και καλεσμένο τον Τζώννυ Βαβούρα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *